15Products found
View
 • Afroviti 100 cm | 80 cm | 75 cm

  Modeli Afroviti është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80cm dhe 75 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, zeza, bojëqielli dhe gri.

  L100.00
 • Arte 100 cm | 80 cm | 70 cm

  Modeli Arte është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80cm dhe 75 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyra e disponueshme është e bardha.

  L100.00
 • Estela 75 cm | 65 cm| 55 cm

  Modeli Estela është i disponueshëm në përmasat 75 cm, 65 cm, 55 cm.  Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është e ndërtuar me material MDF.  Lavamani është prej qeramike dhe me një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardhë, zezë, gri dhe bojëqielli.

  L100.00
 • Modeli Fiesta është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80 cm, 70 cm dhe 60 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material Melaminë. Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, varsova dhe albatros.

  Fiesta 100 cm | 80 cm | 70 cm | 60 cm

  Modeli Fiesta është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80 cm, 70 cm dhe 60 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material Melaminë.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, varsova dhe albatros.

  L100.00
 • Ithaki 85 cm

  Modeli Ithaki është i disponueshëm vetëm në një përmasë, 85 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësie të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, zeza dhe gri.

  L100.00

  Ithaki 85 cm

  L100.00
 • Klasik 80 cm | 75 cm

  Modeli Klasik është i disponueshëm në përmasat 80cm dhe 75 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyra e disponueshme është e bardha.

  L100.00
 • Koral 85 cm

  Modeli Koral është i disponueshëm vetëm në një përmasë, 85 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësie të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, zeza, bojëqielli, kapuçino dhe gri.

  L100.00

  Koral 85 cm

  L100.00
 • Kriso 80 cm | 75 cm

  Modeli Kriso është i disponueshëm në përmasat 80 cm dhe 75 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha dhe pana.

  L100.00
 • Milano 85 cm

  Modeli Milano është i disponueshëm vetëm në përmasë 85 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF. Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësie të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, bojëqielli dhe gri.

  L100.00

  Milano 85 cm

  L100.00
 • Modeli Omega është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80 cm, 70 cm dhe 60 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizajni modern dhe funksionalitetit. Është i ndërtuar me material Melaminë. Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, flora dhe albatros.

  Omega 100 cm | 80 cm | 70 cm | 60 cm

  Modeli Omega është i disponueshëm në përmasat 100 cm, 80 cm, 70 cm dhe 60 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizajni modern dhe funksionalitetit. Është i ndërtuar me material Melaminë.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha, flora dhe albatros.

  L100.00
 • Sante 80 cm | 75 cm

  Modeli Sante është i disponueshëm në përmasat 80 cm dhe 75 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardha dhe flora.

  L100.00
 • Santorini 105 cm | 85 cm

  Modeli Santorini është i disponueshëm në përmasat 105 cm dhe 85 cm. Është një produkt ku ndërthuret dizanji modern dhe funskionalitetit. Është i ndërtuar me material MDF.
  Lavamani është prej qeramike dhe i një cilësi të lartë. Gjithashtu pajisjet dhe aksesorët janë të cilësisë më të lartë. Ngjyrat e disponueshme janë e bardhë, zezë, bojëqielli, gri dhe kapuçino.

  L100.00